Cookie Policy

Vadå Cookie Policy?

 En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

 Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 

Följande cookies används på vår webbplats:

Squarespace.com
SS_ABPP, SS_MATTR, SS_MID, _utma, _utmz, _zlcmid, ss_lastid

Indentifiera unika besökare och spåra besöken på siten. Identifiera om en användare har godkänt Analytics cookies för deras webbläsare.

Olika varaktighet: en blandning av session kakor och ”varaktiga kakor” cookies som varar 30 minuter, 6 månader eller 1-2 år. Eller försvinner när du stänger din webbläsare. Mer info om dessa kakor här. https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507-About-the-cookies-Squarespace-uses

Dataskyddspolicy Grund & Takteknik AB

Denna Dataskyddspolicy beskriver hur personuppgiftsbehandlingen går till hos Grund & Takteknik AB och förklarar hur vi samlar in och använder personlig information om dig som använder vår webbplats och på annat sätt interagerar med oss. Grund & Takteknik AB är personuppgiftsansvarig för denna information, kontaktuppgifter finns nedan.

1. Uppgifter vi behandlar om dig
Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss som f.eks. offerter. 

De typer av personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

  • Personuppgifter du tillhandahåller när du fyller i kontaktformulär, ex namn, telefonnummer och mejladress på vår webbplats.

  • Annan kontaktinformation eller personuppgifter du väljer att tillhandahålla när du kontaktar oss via telefon, använder våra onlinetjänster eller när man har bett om en offert.

2. Hur vi samlar in uppgifterna
Omständigheterna under vilka du tillhandahåller personuppgifter inkluderar när du:

  • Ringer eller mejlar oss

  • Kontaktar oss via kontaktformulär på vår webbplats.

  • Genom offerter

3. Varför vi samlar in uppgifterna

Ändamål
För att kunna hantera beställningar av våra produkter och tjänster;
Om du ger oss tillstånd, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig;
Tillhandahålla kundsupport, svara på, och kommunicera med dig om dina förfrågningar, frågor och kommentarer.

Laglig grund
Nödvändigt för att fullgöra ett avtal
Samtycke
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Från insamlandet och i 12 -36 månader därefter. (36 mnd är arkiv av offerter)
Tills du drar tillbaka ditt samtycke.
Tills ditt ärende är avslutat

4. Till vem vi lämnar ut data
Grund & Takteknik AB säljer inte och delar inte på annat sätt personlig information om dig. Vi kan komma att dela personuppgifter med leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss. 

5. Marknadsföring
Om du har samtyckt till att motta marknadsföringskommunikation från oss, kan du alltid dra tillbaka det samtycket genom att följa anvisningarna i den kommunikation du får, alternativt använda kontaktuppgifterna nedan. Observera att om du väljer att inte motta marknadsföringskommunikation från oss, kan vi fortfarande skicka kommunikation till dig som rör dina beställningar.

6. Dina rättigheter - rätt att begära ut ett utdrag och ta bort ”utan kostnad”

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. 

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad 
Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. 

Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll..
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är inkorrekt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

7. Cookies
För information om hur Grund & Takteknik AB använder cookies, hänvisar vi till https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507-About-the-cookies-Squarespace-uses

8. Sociala medier
Om du följer oss och interagerar med oss via någon av våra sidor på tredjepartsplattformar som t ex Instagram eller Facebook, tillämpas de plattformarnas policies, inklusive integritetsskyddspolicies på den information du lämnar. Vi uppmanar dig därför att bekanta dig med dessa villkor.

9. Hur vi skyddar dina uppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. 

10. Lagring av personuppgifter
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, se punkten 3.

11. Var dina uppgifter behandlas
Grund & Takteknik AB är ett svenskt företag och vi kan komma att dela personuppgifter med våra leverantörer och överföra dem till länder i världen där våra leverantörer bedriver affärsverksamhet inklusive utanför EU/EES. Sådan överföring sker alltid i enlighet med denna Dataskyddspolicy och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt övrig tillämplig lagstiftning.

13. Ändringar av vår Dataskyddspolicy
Vi kan komma att ändra denna Dataskyddspolicy - ändringar publiceras då på vår hemsida. 

14. Personuppgiftsansvarig
Grund & Takteknik AB
Chaufförvägen 17, 831 48 Östersund, Sweden
Organisationsnummer: 556825-2380

15. Hur du kontaktar oss:
TOMAS ELIASSON
063-10 31 00 
info@grundochtak.se