Grund & Takteknik vit logo

Dränera om?

Har du fukt i källaren?

Dränering

En källare är bra till mycket. Tvättstuga, förvaring, badrum, spa, gym för att nämna några saker. En annan viktig funktion som källaren har är att bära hela ditt hem på sina axlar. 

Med det ansvaret är det viktigt att källaren är fräsch och stabil. Fukt är en sådan sak som kan få även den bästa källaren att fungera sämre. För att hålla källaren i gott skick är det viktigt att du håller koll på fuktnivåerna. Är källaren fuktig bör du fundera på att dränera.

Dränera gör du för att hålla fukt borta från källaren, skapa ett trevligare klimat i källaren och sänka energiförbrukningen eftersom att dräneringen även innefattar utvändig isolering.

dränera om huset

Så här går det till att dränera om

 • Vi tar reda på nödvändig information för att förstå omfattningen av arbetet med att dränera om.
 • Dagen innan arbetet startar kommer vi förbi med maskinerna och går samtidigt ett varv runt byggnaden för att kontrollera läget
 • Vi börjar med att gräva längs byggnadens alla sidor, blir vanligtvis 1,5 meter brett. Vi sätter även ut en bro så att du kan gå in och ut i byggnaden när vi arbetar.
 • Vi städar upp och åtgärdar eventuella skador i muren.
 • Montering av tätmembran och Isolerings- och dräneringsskivor.
 • montering av fiberduk och topplist.
 • Nya dräneringsrör läggs ut på en singelbädd (grus) som bland annat skapar en högsta punkt.
 • Spolbrunnar för framtida urspolning av systemet monteras på båda gavelsidorna.
 • Dräneringen ansluter vi mot en stenkista.
 • Om den befintliga fördelningsbrunnen inte går att använda monterar vi en ny med sandfång där både dränering och dagvatten ansluts.
 • Ett nytt dagvattensystem ansluts mot stenkistan (alternativt mot kommunens dagvattensystem)
 • Återfyllning sker med den jordmassa som grävdes upp i början av arbetet.
 • Grundläggande återställning av ytorna så att du snabbt kan komma igång med att exempelvis så gräs, lägga sten eller asfaltera.
 • Vi fixar rätt marklutning från byggnaden för att hålla så mycket vatten som möjligt borta.
 • Det sista vi gör är att städa upp efter oss och ta med alla maskiner, verktyg och överblivet material.
 • Slutdokumentation med bland annat bilder på arbetet och garantier skickas via post.

Innan arbetet med dräneringen startar

När du frågar oss om en offert för dränering brukar vi börja med att reda ut omfattningen av arbetet. Det handlar om att mäta längden på byggnadens väggar, klargöra hur djupt ned i marken byggnaden står och till sist bilda oss en uppfattning om vad på marknivå som behöver förflyttas eller vad vi måste anpassa arbetet runt. 

Det kan handla om till exempelvis, växter, trädäck/altan och annat som måste hållas helt och rent under arbetet. Baserat på vad vi kommit fram till sätter vi ihop en offert med ett uppskattat pris och en tidsplan. 

Innan arbetet drar igång vill vi gärna träffas och tillsammans ta en titt på byggnaden som ska dräneras så att vi kan lära känna varandra och samtidigt få möjlighet att ställa frågor. Du kanske har funderingar kring hur trädgården kommer påverkas och vi vill gärna veta var vi kan ställa fordon och byggmaterial för att inte vara i vägen.

När du har bestämt dig för att dränera med oss (tack för det!) så kommer vi att skicka ut en kontrollant till fastigheten som mäter ut var elkablar, vatten, avlopp med mera finns nedgrävt. Vi märker ut allt med olika färger på marken för att underlätta vårt arbete när vi börjar gräva.

Dräneringen

Dagen innan arbetet med att dränera drar igång kommer vi förbi med traktor och grävmaskin och går samtidigt en sväng runt byggnaden tillsammans med dig. Det vi gör då är att kolla så att inga förutsättningar har förändrats. Det första som sker när vi startar maskinerna är att gräva upp marken runt byggnaden. Det brukar bli ca 1,5 meter brett och ett par meter djupt (beroende på hur djupt fastigheten står). Vid ytterdörren ställer vi ut en bro med räcken så att du kan ta dig in och ut.

När grunden är blottad så städar vi upp den och förbereder för den nya dräneringen. Det kan handla om att plocka bort gammal dränering, slipa eller blästra muren och laga eventuella hål. 

Första steget i den nya dräneringen är att lägga på ett tätmembran mot muren. Direkt efter det sätter vi dit diffusionsöppna skivor som både dränerar och isolerar grunden. Det material vi använder är Jackon Thermodrän. Utanpå skivorna sitter den en fiberduk som hindrar finkornigt material från att täppa igen dräneringen. Längst upp på skivorna monterar vi en topplist som fungerar som en försegling.

Dränering pågår längs husgrund

När vi har monterat skivor, fiberduk och topplist påbörjar vi arbetet med att lägga ut nya dräneringsrör för att skapa ett dräneringssystem. Rören läggs på en singelbädd (grus) som justeras för att skapa en högsta punkt. Att skapa en högsta punkt är viktigt för att vattnet ska kunna transporteras bort från byggnaden. 

Någon gång i framtiden kan dräneringssystemet behöva rengöras och därför monterar vi något som kallas för spolbrunnar på byggnadens båda gavelsidor. De fungerar precis som namnet antyder: brunnar för att spola rent systemet.

Allt vatten som samlas upp av dräneringssystemet leder vi bort från byggnaden till något som kallas för stenkista. Det innebär att vi gräver en grop i fallande riktning från byggnaden som vi fyller med sten i botten och jord ovanpå. Stenkistan kommer aldrig att synas utan gör sitt jobb i det tysta en bit under marken. När grunden på byggnaden är färdig och dräneringssystemet ligger på plats är det dags att ta hand om dagvattnet (tillfälligt förekommande vatten som till exempel regnvatten och smältvatten). Vi skapar ett dagvattensystem genom att förlänga stuprören på byggnaden ned i marken och med hjälp av rör leda dagvattnet bort till stenkistan.

Både dränerings- och dagvattensystemet leder vi genom en fördelningsbrunn som har till uppgift att fördela vattenflödet så jämt som möjligt mot stenkistan. För att inte riskera att systemet täpps igen skapar vi ett sandfång under fördelningsbrunnen som fångar upp sand och smuts.

Efter dräneringen

De jordmassor vi grävde upp i början av arbetet fyller vi igen med. längst in mot husgrunden lägger vi singelgrus, ca 20 cm i bredd. Vi tycker det är viktigt att snygga till marken där vi arbetat, därför ser vi till att göra en grundläggande återställning av ytorna så att du snabbt kan komma igång med att exempelvis så gräs, lägga sten eller asfaltera. 

Vi  fixar även rätt marklutning från byggnaden för att hålla så mycket vatten som möjligt borta från grunden.

Nu är det i princip klart! Det sista vi gör är att städa upp efter oss och ta med alla maskiner, verktyg och överblivet material.

När allt arbete är färdigt och både du och vi känner oss nöjda med arbetet kommer vi att skicka ut en dokumentation av arbetet. Den innehåller bland annat bilder från hela arbetet och garantibevis som du kan spara för framtiden!

Grävmaskin vid dränering

Bra att veta

I arbetet med att dränera ingår samtliga kostnader för arbete, material, maskiner samt transporter. 

När dräneringen är färdig behöver källaren få återhämta sig och fukten som suttit i väggarna behöver tid på sig att torka. Därför brukar vi säga att du bör vänta ca 1 år innan du målar väggarna invändigt.

Funderar du på att dränera om ditt hus?