Grund & Takteknik vit logo

Byta tak?

Har det blivit dags att byta tak? Ditt hus behöver ett väl fungerande tak för att det ska kunna skydda hemmet mot väder och vind. Vissa tak är i akut behov av reparation eftersom att de exempelvis läcker eller att konstruktionen givit upp. Andra tak börjar bli till åren och har börjat tappa delar av sin skyddande funktion.

Enkla självkontroller

Det finns enkla kontroller du kan göra själv för att få en uppfattning om tillståndet på ditt tak:

Bör åtgärdas omgående

Bör åtgärdas inom kort

Börja planera för åtgärd

byta tak

Vår process för att byta tak

1. Hembesök

Det första vi gör när vi får en fråga kring takomläggning är att åka ut till dig på ett hembesök för att kontrollera takets skick och samtidigt diskutera val av takbeläggning, takutskott, regnvattensystem med mera.

2. Offert

När vi har en klar uppfattning om vad ditt tak behöver och vad du har för visioner om ditt nya tak skickar vi en offert med planerat arbete och ett förväntat totalpris.

3. Tidplan

Innan vi sätter igång med arbetet sätter vi upp en tidsplan så att vi alla vet när arbetet påbörjas och beräknas vara klart.

4. Byggnadsställning

En självklarthet för en säker arbetsplats

5. Undertaket

Om du har ett tak från 70-80 talet är det vanligt med ett frihängande undertak av exempelvis masonit eller olika typer av duk. Det är inte längre en godkänd lösning och den vanligaste åtgärden är att byta ut det befintliga undertaket mot råspont. När du byter ut undertaket mot råspont får du både en godkänd lösning och möjlighet att exempelvis förlänga takutskottet.

Varför bör man förlänga takutskottet? En aspekt är det rent estetiska och en annan är att det rent funktionellan att det kan vara för kort vilket leder till ett försämrat skydd av husets fasad.

Vissa undertak av äldre modell tenderar att råka ut för mikrobakteriell påväxt(mögel), då är det viktigt att säkerställa orsaken för att undvika det i den nya konstruktionen. Ofta rör det sig om bristfällig ventilation av kallvinden och det åtgärdar vi i samband med takarbetet.

6. Yttertaket

När undertaket är i fullt fungerande skick påbörjar vi arbetet med yttertaket. Ovanpå råsponten lägger vi en papp (fungerar som tätskikt) som följs av ströläkt, bärläkt och slutligen takpannor av betong eller tegel alt. plåt(det finns även vissa typer av plåt där läggning sker det direkt på pappen).

Vi är auktoriserade takläggare för Monier (betong-och tegelpannor). Det innebär att vi lämnar en förlängd funktionsgaranti på pannorna vi monterar.

Byta tak - tegel, betong eller plåt?

När du ska byta ditt tak bör du fundera på vilken typ av beläggning du vill ha. Vanligast är att använda antingen tegel, betong eller plåt men det finns väldigt många olika lösningar för den som vill ha ett unikt tak. Innan du bestämmer dig för en specifik beläggning är det dock viktigt att du kontaktar din kommun för att se om det finns en detaljplan för ditt område som begränsar dina valmöjligheter. Utöver detaljplanen bör ditt takval stämma rent estetiskt med ditt hus.

Tegel

Ett rent naturmaterial som är gjort av lera, därav den ikoniska färgen. Tegelpannor är miljövänliga och åldras väldigt vackert. Det är dock viktigt att hålla taket rent från mossa eftersom att mossan annars leder in fukt i pannorna vilket i värsta fall kan leda till sprickor under vinterns minusgrader.
Prismässigt är de dyrare än betongpannor. Livslängden är över 50 år.

Betong

En takpanna som är fördelaktig i ett nordiskt klimat eftersom att de klarar kylan väldigt bra. Tillverkad av naturliga material (sand, vatten, cement, järnoxidpigment och vattenbaserad färg) men är tungt, därför måste det säkerställas att takkonstruktionen klarar lasten. Komforten i hus med betongtak är bra, minimalt med ljud från vind och regn. Hållbarheten är god och de finns i en rad olika färger, dessutom är pannorna lättskötta. Livslängden är mellan 30-60 år.

 

Plåt

Ett tak i plåt är väldigt hållbart och näst intill underhållsfritt. I kombination med rätt arkitektur kan det vara väldigt vackert med ett plåttak, men det passar inte alla typer av hus. Ett plåttak håller ungefär samma prisklass som betongpannor. livslängden god, ca.50 år.

7. Regnvattensystemet

Hängrännor och stuprör hör taket till. I samband med ett takbyte rekommenderar vi att även dessa byts ut. I vissa fall är det en ren nödvändighet baserat på befintligt skick men det är smart att byta allt samtidigt för att ge alla delar en chans att åldras tillsammans.

Var tar ditt regnvatten vägen?

Det bästa för ditt hus är att leda bort vattnet från taket, detta gör vanligtvis via markanslutningar med rör som leder till kommunens dagvattensystem alt. till en anlagd stenkista under mark. För att behålla funktionen monterar vi ofta lövsilar som hindrar löv, grenar etc att följa med ner och skapa onödiga stopp. Det arbetet görs med fördel i samband med en dränering av byggnaden.

Läs mer om hur vi dränerar »

8. Vindskivor och plåtdetaljer

Längst ut på takets sidor sitter vindskivor av trä som skyddar konstruktionen mot väder och vind och vi byter alltid dem i samband med takomläggningen(monteras grundmålade).

På taket finns det även ett antal plåtdetaljer som behöver ses över i samband med takbytet. I bland räcker det med att rengöra och måla de befintliga beslagen. Behöver nya tillverkas sker detta tillsammans med auktoriserade plåtverkstäder för att säkerställa kvaliteten för en lång tid framöver.

9. Taksäkerheten

Taksäkerheten är viktig att tänka på när man ska byta tak. Det handlar om säkerhet både för de som ska arbeta på ditt tak(exempelvis sotning av skorsten och kontroll av ventilation) men även för dig, din familj och dina besökare.

Beroende på hur högt ditt hus är har Boverket olika regler för vilken typ av tillträdesväg till taket som ska finnas tillgänglig. Om din fasad är upp till 5 meter går det bra med en utvändig tillträdesväg men om huset har en fasad som mäter över 5 meter bör tillträdesvägen vara via invändig taklucka. Den lösning vi vanligtvis monterar på villor/radhus är ett glidskydd för en stege vid takfoten och fasta taksteg som leder upp till ventilation/skorsten, Dvs. en färdig lösning som som är godkänd av sotaren.

På vintern faller det vanligtvis en hel del snö och därför är det viktigt att säkerställa säkerheten nedanför taket med hjälp av snörasskydd. Ett stort block med snö som glider av taket hinner komma upp i hög hastighet innan den träffar marken och det kan ställa till med en hel del problem. När vi monterar snörasskydden gör vi det i enlighet med vår snözon samt efter takets vinkel, material och längd.

10. Slutdokumentation och garanti

Under hela arbetet med takomläggningen fotograferar och dokumenterar vi alla viktiga moment. När arbetet är utfört lämnar vi över en slutdokumentation innehållande bilder från arbetet på en USB-sticka, information om vilka material vi har använt, garantibevis och kontaktuppgifter.

Funderar du på att byta tak?